Att söka till högskola eller universitet kan vara en utmaning. För att bli antagen måste du uppfylla utbildningens behörighetskrav och konkurrera mot andra sökande. Men det finns en extra chans att öka dina möjligheter att bli antagen – högskoleprovet.

Högskoleprovet är ett nationellt kunskaps- och färdighetsprov som mäter de färdigheter som är viktiga för högskolestudier. Det ger dig en extra chans att komma in på utbildningar du har sökt, oberoende av dina betyg. Här är allt du behöver veta om högskoleprovet – från anmälan till resultat.

Anmälan till högskoleprovet

För att göra högskoleprovet måste du anmäla dig. Anmälningsavgiften är för närvarande 550 kronor och höjdes under 2023 från 40kr. Avgiften måste betalas till universitetet senast sista anmälningsdag. Du kan anmäla dig via webben på hogskoleprov.nu. Tänk på att betalar du med plusgiro måste du göra det minst en dag före sista anmälningsdag.

Provet äger rum på hösten och på våren och anordnas på ett flertal orter runt om i Sverige och på några svenska skolor i Europa. Du kan själv välja var du vill göra högskoleprovet, helt oberoende av var du är folkbokförd och vart du eventuellt ska studera senare.  Du väljer var du vill skriva högskoleprovet vid anmälan. Dock är det inte garanterat att du får skriva provet på den plats du väljer. Detta beror på att om för få personer anmäler sig till en viss ort kan du flyttas till en annan närliggande ort.

 

Anpassat högskoleprov för personer med dyslexi eller synnedsättning

Högskoleprovet finns i en specialversion för personer med dyslexi eller synnedsättning. Du måste ha ett särskilt intyg som intygar din funktionsnedsättning för att få göra det anpassade provet. Tänk på att anpassade högskoleprov kan enbart skrivas på vissa platser så se till att du tar reda på vad som gäller innan. Om du har dyslexi gör du samma prov som alla andra men du får längre tid på dig. Som dyslektiker behöver du inte heller göra utprövningsdelen då det bara är ett prov som testar nästa års frågor och inte någonting som påverkar ditt resultat. Du kan få ett intyg för din dyslexi hos en legitiimerad logoped. Det går även att få ett intyg från en intygsgivare som är godkänd av Universitets- och högskolerådet.

Resultatet

Man får göra högskoleprovet hur många gånger man vill men  det är fortfarande ditt bästa resultat som räknas. Om du ansöker till en utbuildning hos ett universitet har de tillgång till dina resultat direkt. Ditt högskoleprovsresultat ersätter inte behörighetskraven. Tänk påå att man fortfarande måste vara godkänd i de grundläggande kurserna samt särskilt behörig till de kurser och program du söker. Med ett högskoleprovsresultat hamnar du i ytterligare en urvalsgrupp. Du kommer att vara med i högskoleprovsurvalet om du har gjort högskoleprovet och har ett resultat som är som lägst 0,1 (maxpoäng är 2,0).

Giltighetstid

Resultatet från högskoleprovet gällde tidigare i fem år men på grund av coronaviruset gjorde Rikdsdagen en ändring och förlängde giltighetstiden från fem till åtta år, en förlängning på 3 år. I praktiken innebär detta att högskoleprov som är gjorda våren 2015 eller senare är giltiga till antagningen inför höstterminen 2023. Prov som gjordes hösten 2015 eller senare är giltiga till antagningen inför vårterminen 2024.

Tips för att lyckas med högskoleprovet

För att lyckas med högskoleprovet behöver du förbereda dig väl. Börja med att lära känna provet och dess olika delar. Ta hjälp av övningsböcker och träna på gamla prov. Det finns även kurser och webbplatser som erbjuder hjälp och stöd i förberedelserna inför högskoleprovet.

En annan viktig faktor är att ta hand om din hälsa och ditt välbefinnande. Sömn, kost och motion påverkar din kognitiva förmåga och ditt minne, så se till att prioritera dessa faktorer för att ge dig själv de bästa förutsättningarna att prestera på provdagen.

Vad testar högskoleprovet?

Högskoleprovet består av två delar: en kvantitativ del och en verbal del. Den kvantitativa delen mäter matematiska och logiska förmågor, medan den verbal delen mäter läsförståelse, språkliga förmågor och analytisk förmåga. Totalt består högskoleprovet av 160 frågor och tar 5 timmar att genomföra.

Vilka fördelar har högskoleprovet?

Högskoleprovet ger dig en extra chans att komma in på de utbildningar du har sökt, även om dina betyg kanske inte är tillräckligt höga. Högskoleprovet kan också vara ett bra verktyg för att mäta dina kunskaper och färdigheter inför högskolestudier.

Hur kan du förbereda dig för högskoleprovet?

Det finns flera sätt att förbereda sig för högskoleprovet. Du kan ta hjälp av övningsböcker, träna på gamla prov och söka stöd och hjälp från kurser och webbplatser. Det är också viktigt att ta hand om din hälsa och ditt välbefinnande, genom att prioritera sömn, kost och motion. Ett populärt sätt för många att förbereda sig är att plugga på gamla högskoleprov. Gamla högskoleprov är allmänt tillgängliga och är väldigt bra att träna på. Genom att göra gamla högskoleprov får du en känsla för utformingen av proven, typen av frågor som kommer, och vad du förväntas kunna.

Vad ska du tänka på på provdagen?

På provdagen är det viktigt att vara väl förberedd och att ha med dig allt du behöver, som legitimation och rätt pennor. Du bör också se till att ha tillräckligt med tid och inte stressa upp dig. Ta pauser när du behöver det och se till att ha med dig mat och dryck för att hålla energinivån uppe. Det är viktigt att du har fått en god natts sömn natten innan och att du har förberett dig i god tid. Att vara dåligt förberedd och ha fått en dålig natts sömn är ett dåligt recept som ofta gör att du presterar sämre än vad du faktiskt är kapabel till.

Sammanfattning

Högskoleprovet är en möjlighet för dig att öka dina chanser att komma in på de utbildningar du har sökt. Genom att förbereda dig väl, ta hand om din hälsa och vara väl förberedd på provdagen kan du ge dig själv de bästa förutsättningarna att prestera på högskoleprovet. Lycka till!

Categories: Travel Guide